Laugsmøte nr. 104

Dato Klokkeslett Sted Arrangør
4. oktober 2024 - 20.00 QHT Oseberg Tønsberg Festivalkomitèen
Dato

4. oktober 2024 -

Klokkeslett

20.00

Sted

QHT Oseberg Tønsberg

Arrangør

Festivalkomitèen

Kick-Off før festival