Laugsmøte nr. 100

Dato Klokkeslett Sted Arrangør
5. april 2024 - 18.30 QHT Oseberg Turkomittèen/eventkomittèen
Dato

5. april 2024 -

Klokkeslett

18.30

Sted

QHT Oseberg

Arrangør

Turkomittèen/eventkomittèen

Turmøte

Møte ifm. laugstur